Tagged Under:

Pi Sayısının Bulunuşu İspat

  • Sosyalleşelim!
  • Pi sayısı bir çeberin çevresinin çapına bölünmesi ile bulunur. Çap =2r ; Çevre=2πr

    0 yorum:

    Yorum Gönderme